Velkommen til…

Folkestyret.dk er Danske Borgeres Folkebevægelse for Frihed, Lighed og for Broderskab, hvor vi sætter Befolkningen i Centrum af landets vigtige beslutninger der tages af vælgerne i Folkestyret for Danmarks Direkte Demokrati.

Folkestyret.dk har et tværpolitisk fokus hvor vi går efter sund fornuft, rettidig omhu og ikke mindst frihed under ansvar. Dette for at skabe en sund og gunstig platform med realistiske forhold, vilkår og betingelser for vores private erhvervsliv, således at de kan være med til at sikre fortsat finansiering af et velfungerende offentligt fælleskab, system og samfund, for alle borgere såvel offentlige som private ansatte og dette på tværs af køn, alder, race, kultur, etnicitet, uddannelsesmæssig og faglig bagrund.

Folkestyret.dk er et Direkte Demokrati hvor væsentlige beslutninger, der direkte vil påvirke og vedrøre os som individer og almindelige borgere i lokalområdet såvel som på landsplan, vil blive sendt til demokratisk afstemning i kommunalt eller nationalt regi. Dette ved brug af vores allerede etablerede digitale platforme hvor vi benytter vores sygesikringskort sammen med Nem-id som identifikationsnøgle ved afstemningerne.

Eksempel på væsentlige beslutninger der sendes til “folkehøring” ved en Direkte Demokratisk afstemning blandt landets vælgere kan være;

-Ændring af Grundlovens paragraffer
-Forhold omkring vores EU medlemsskab
-Etablering af store offentlige byggeprojekter
-Nedlæggelse af Regionerne
– m.v.

Ligeledes vil lokale forslag i kommunerne kunne komme til borgernes høring på kvartalsbasis i spørgsmål som;

– Ændringer i kommunalskatter
– Store bygge og anlægsinvesteringer
– Ændringer af skolestrukturer osv.

Velkommen til…

Folkestyret.dk


Stiftende Generalforsamling…

Der bliver afholdt stiftende generalforsamling, når de første 10 medlemmer er registreret.

På Generalforsamlingen vil foreningen blive konstitueret og vi vil lave arbejdsgrupper der forfiner og videreudvikler vores grundværdier, mærkesager, politik mv..

Vi ses,

Folkestyret.dk

Blog

Indenrigsministeriet….

….har netop godkendt vores partinavn – Folkestyret.dk Vi kan således begynde at indsamle de nødvendige vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til det kommende Folketingsvalg. Er du klar til at støtte Folkestyret.dk med din stillerunderskrift/vælgererklæring så klik på dette link til Indenrigsministeriets valgkontor;https://www.vaelgererklaering.dk/om-partiet?election=dk&party=ff0997f8-14f8-4668-8c8a-28b9caeaadf7 og følg vejledningen for afgivelse af din vælgererklæring til Folkestyret.dk Du er også …

Kontakt

Folkestyret.dk

Foreningskontor
Maglebjergvej 22, Ørby
3200 Helsinge

info@folkestyret.dk