De 10 Ministerier (kladde)

 • Statsminister
 • Fødevare- og Miljøminister
 • Udenrigs- og forsvarsminister
 • Indenrigs- og erhvervsminister
 • Justitsminister
 • Økonomiminister
 • Finansminister
 • Social og Sundhedsminister
 • Uddannelse- og forskningsminister
  Sport, Kultur og Kirkeminister

  Inspirationskilde: https://www.admin.ch/gov/de/start/departemente.html